[XAMPP] Hur man felsöker felmeddelanden […this version of PCRE…]
[XAMPP] Hur man felsöker felmeddelanden […this version of PCRE…]

[XAMPP] Hur man felsöker felmeddelanden […this version of PCRE…]

Posted on

Ett felmeddelande visas i slutet när du installerar WordPress.

[INPUT]

1 2 WordPress-databasfel: [Got error ‘this version of PCRE is compiled without UTF support at offset 0’ from regexp] DELETE FROM wp_options WHERE option_name REGEXP ‘^rss_[0-9a-f]{32}(_ts)?$’

Den första installationen använde XAMPP 5.6, sedan provade jag XAMPP 7.0 igen och resultatet förblev detsamma. Efter googling hittade jag äntligen en lösning via stackoverflow.

Felmeddelandet beror på att PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) inte stöder UTF-8 och måste kompileras om och kopieras till XAMPP-katalogen.

WordPress-installation med PCRE-felmeddelande

*Kontrollerar om PCRE på XAMPP stöder UTF-8*

[INPUT]

1 sudo /opt/lampp/bin/pcretest -C

Om den inte stöder UTF-8 finns det en beskrivning

[INPUT]

1 2 3 … Inget UTF-8-stöd …

*Steg för att kompilera PCRE* 1. Ladda ner PCRE från sourceforge.net 2. Packa upp filen förutsatt att PCRE är lagrad i katalogen *~/Downloads/pcre-8.39* 3. Öppna en terminal, skriv

[INPUT]

1 2 3 4 cd ~/Downloads/pcre-8.39 ./configure –enable-utf8 –enable-unicode-properties gör sudo make install

4. Kopiera .libs till XAMPP

[INPUT]

1 sudo cp .libs/* /opt/lampp/lib

5. Starta om

[INPUT]

1 sudo /opt/lampp/lampp starta om

6. Dubbelkolla att PCRE stöder UTF-8

[INPUT]

1 sudo /opt/lampp/bin/pcretest -C

Om den stöder UTF-8 finns det en beskrivning

[INPUT]

1 2 3 … UTF-8-stöd …

lycka till ™‚

Read More :   HARVEY